Har menneskerettighederne udspillet deres rolle?

Er Danmarks nye, stærkt pragmatiske ’interessebaserede udenrigspolitik’, som det nu kaldes, også et opgør med menneskerettighederne? Det drøfter jeg i denne POVtalk med Morten Kjærum, leder af det svenske Raoul Wallenberg Institut for Menneskerettigheder og Humanitær Ret, fhv. leder af Det europæiske Menneskeretsagentur i Wien såvel som Dansk Institut for Menneskerettigheder.

På den positive side tæller Den internationale Straffedomstols sigtelse mod Vladimir Putin og nye menneskerettighedsbyer, som dukker op rundt omkring i verden – også dér, hvor vi mindst venter det:

“Hvis vi tager de seneste 40 år og ser, hvad der er sket i forhold til den demokratiske udvikling, så går det faktisk i den rigtige retning. Vi har over de seneste 20 år set en halvering af udemokratisk magtovertagelse fra et regime til et andet,” siger Morten Kjærum blandt andet.

Det er interessant, at Vesten danner fælles front til forsvar for rettighederne og FN’s konventioner i Ukraine, mens mange vestlige lande med et pænt ord bliver stadig mere pragmatiske, når det gælder fjernere egne, lyder det også.

Vi kommer bl.a. også ind på Danmarks våbenkøb i Israel og våbensalg til Saudi Arabien og den nødvendige hjælp til Ukraine, som bl.a. trækkes fra den mindst lige så nødvendige støtte til syriske flygtninge og andre i nød.

POVtalk 30. marts 2023

Mere fra min hånd om menneskerettigheder