Om at sænke slagskibe

Klumme i MetroXpres, februar 2002

”Sænke flagskibe” kunne man kalde den nye leg i Udenrigsministeriet, som er i fuld gang med løftebrud over for samarbejdspartnere rundt om verden. Blandt dem, der står for skud, er 73 millioner urfattige mennesker i Thailand, Laos, Cambodia og Vietnam. Mennesker, der ikke spiser sig mætte hver dag, mangler rent drikkevand og har ringe eller ingen adgang til skoler.

De lever langs Mekongfloden, som er en af de bedst bevarede i verden. Så velbevaret, at folk sine steder lever som i middelalderen. Mekongfloden udspringer på det tibetanske plateau og løber 4350 km gennem Kina, Burma, Thailand, Laos, Cambodia og Vietnam ud i Det sydkinesiske Hav. Den er rig på fisk og 73 mio. lever af den. At den er så jomfruelig skyldes, at krige i området hidtil har gjort det for usikkert at skabe industri omkring den.

I Udenrigsministeriets ”Redegørelse for Regeringens Gennemgang af Danmarks Udviklings- og Miljøsamarbejde med Udviklingslandene” af 29. Januar 2002 bryster man sig af indsatsen i og omkring Mekongfloden; støtten til Mekongkommissionen (MRC), som er oprettet af regeringerne i Thailand, Laos, Cambodia og Vietnam for at sikre udnyttelsen af flodens enorme ressourcer til fælles bedste – og i fordragelighed, som er en helt ny tanke i regionen. Der til kommer støtten til Asian Institute of Technology (AIT) til styrkelse af det teknologiske og naturvidenskabelige uddannelsesnivau, så befolkningen selv bliver i stand til at forvalte udviklingen uden udenlandske eksperter

Danida er MRC’s største økonomiske støtte – eller dvs. HAR været. Støtten til MRC er med til at sikre, at alle menneskene omkring Vandenes Moder, som de kalder deres flod, får gavn af den.
Derfor kan det undre, at den nye regering vælger at strangulere og kompromittere netop – eller skulle man sige også? – støtten til menneskene omkring Mekongfloden.

Danida har forpligtet sig til at yde MRC og AIT 70 mio. kr. årligt frem til 2004. Danidas styrelse var stolt af aftalen, da den kom i stand i fjor. Den er et flagskib i den danske bistand. Alligevel blev beløbet skåret til 34 mio. kr. i år. Sænke flagskibe………

Dette flagskib opfylder hver eneste målsætning – og er frem for alt det fornemste eksempel på fredsskabelse og konfliktforebyggelse overhovedet. Og det ganske uden våben og udenlandske tropper, men gennem uddannelse samt styrkelse og fordeling af ressourcerne. Og hvis det ikke netop handler om at få folk til at leve i fred, hvad handler det så om?

Når man trækker tæppet væk under sådan noget, bidrager man aktivt til at forværre af situationen. Sine steder er der er tale om mennesker, der ind til for få år siden lå i struben på hinanden. MRC, der er stiftet af de fire regeringer, har gennem de seneste knap syv år arbejdet støt og fremadrettet – og meget, meget vellykket – for at skabe fred og grobund for udvikling. Det hele med henblik på at gøre befolkningen i stand til at tage ansvaret for deres egen udvikling – så de kan klare sig UDEN hjælp.

For MRC’s vedkommende er det planen – som ville virke, hvis donorerne holdt deres løfter – at organisationens egenfinansiering skal overhale donorstøtten i 2005 og skal klare sig helt uden bistand fra 2013.

Jeg har gennem jænvlige rejser i regionen de seneste 10 år fulgt udviklingen tæt. Og der er overhovedet ingen tvivl om, at MRC’s projekter er afgørende for at holde udviklingen på sporet omkring Mekongfloden, som ind til for få år siden var skueplads for så megen vold og krig, at vandet ind i mellem var farvet rødt af blod – ind til strømmen vaskede det bort.

Det er sølle, hvis vi ikke har råd til at hjælpe så mange mennesker på fode for så lidt – og tilmed dumt, hvis man hører til dem, der mener, at vi ikke har råd til at mennesker i nød stiller sig på Danmarks dørtærskel.