Afskedsrapport om uighurerne fra FN’s menneskeretskommissær fordømmer Kina

Michelle Bachelet offentliggjorde omsider sin rapport om Kinas overgreb mod uighurer og andre muslimske mindretal i den nordvestlige region Xinjiang, da hun gik af 31. august. Rapporten fordømmer i klare vendinger Kinas brug af tvangsarbejde, internering, seksuel og psykisk tortur, tvangssterilisation, et dramatisk fald i fødselstallet, aflæring af egen kultur og sprog og mange andre overgreb – der tilsammen udgør forbrydelser mod menneskeheden.

Rapporten er detaljeret og uvildig, hvilet bidrager til dens troværdighed. Den udkom blot 12 minutter inden Michelle Bachelets afgang som FN’s Menneskeretshøjkommissær og har været usædvanligt længe undervejs, eftersom der typisk skal være enighed blandt de berørte parter om indholdet i sådan en rapport, en godkendelse Kina under ingen omstændigheder har været til sinds at give – tvært imod. I rapporten skriver Bachelet bl.a., at hendes samvittighed – trods uenigheden – bød hende at offentliggøre rapporten, ligesom hun ud over forpligtelsen over for uighurerne og den øvrige verden gjorde det, fordi hendes stab havde gjort en ekstraordinær indsats for at udarbejde rapporten. Der udover påpegede hun, at der i hendes tid desuden var udgivet rapporter om Tibet og Hong Kong. Derfor ville det være forkert at udelade den om Xinjiang.

Kina udgav på sin side en rapport, der var næsten tre gange så lang som FN-rapporten. Den tilbageviser Michelle Bachelets anklager og kalder dem ‘ondskabsfuldt, Kina-fjendsk opspind.’ Kina beskriver konsekvent interneringslejrene og hvad der foregår i og omkring dem som ‘efteruddannelse’ og ‘opkvalificering’ for at skaffe beskæftigelse til uighurerne. Kinas rapport indeholder ikke egentlige beviser, men der er mange billeder af glade og veloplagte uighurer, ligesom der er endeløse henvisninger til Kinas forfatning, men det er ofte irrelevant, eftersom den nationale forfatning er underlagt det enevældige Kommunistpartis forfatning.

I går medvirkede jeg i forskellige indslag på DR – Radioavisen kl. 12 (11:32 inde i indslaget) og Orientering kl. ca. 17:43 – det er ca. 1 time og 36 minutter inde i programmet 45 minutter inde i programmet kan man høre Uighur-forskeren Rune Steenbergs fine analyse af rapportens indhold.

Og så var den denne lille sag på dr.dk.

Mere fra min hånd om Xinjiangs uighurer