Lektørudtalelse: Asien og menneskerettigheder - en vejviser til udvalgte lande

Materialevurdering (lektørudtalelse)
Anvendelse/målgruppe/niveau

Henvender sig til turister og andre rejsende i de pågældende lande. Bogen kan også finde anvendelse i folkeskolen og gymnasiets undervisning i menneskerettigheder

Beskrivelse

Forfatteren er journalist og kendt fra flere bøger om bl.a. Kina. Bogen er en kortfattet vejviser til menneskerettigheder og demokrati i 14 udvalgte lande i Asien. Der er ikke tale om en dybtgående analyse af forholdene i de enkelte lande. Bogen er tænkt som et supplement til rejsende, som ønsker mere viden om borgernes rettigheder end gængs rejselitteratur kan give, og som sådan fungerer den udmærket. Forholdsvis korte, men gode beskrivelser. Et indledende generelt afsnit giver i 2 kapitler et rids af menneskerettighedernes og demokratiets historie. Afsnittet er bearbejdet og tilpasset i forhold til et tilsvarende i bogen Mellemøsten og menneskerettighederne. Bogen rummer henvisninger til litteratur og hjemmesider

Sammenligning

Der findes ikke andet litteratur som på samme kortfattede måde beskriver menneskerettigheder i forskellige asiatiske lande. I samme serie er tidligere udkommet Mellemøsten og menneskerettigheder, 2009

Samlet konklusion

En kortfattet og velegnet introduktion til menneskerettighederne i 14 udvalgte lande i Asien beregnet for rejsende, som ønsker supplerende information til rejsebøgernes almindelige oplysninger

Lektørudtalelse Bent Birk Kristensen

Powered by Drupal - Design by Anders Dybdal