Bøger

 

 

Nu er min nye Dagbog fra Beijing - 25 år senere; hvor gik kineserne hen? udkommet på Gyldendal. Den er flot, og jeg er glad for den. Den tager udgangspunkt i den gamle dagbog fra 1989 & trækker tråde til i dag. Var opstanden forgæves? Hvad blev der af nøglefigurerne? Blev nogle af kravene efterkommet? Og meget mere. Det er en fin oplevelse at få lov at arbejde så intenst med stof, der ligger mig så inderligt på sinde.

Holder også glad og gerne foredrag om emnet.

"Både som skribent og reporter har Mette Holm vist såvel stor faglighed som kompetence og akribi. Det gør hun også i den foreliggende bog (...). Det er en klog og inspirerende bog, Mette Holm har skrevet. Fuld af indtryk og tanker. Den er udtryk for troværdig, vidende og ræsonnerende journalistik, når den er allerbedst. At bogen også er en pryd for øjet i layout og mundret sprog gør kun billedet fuldendt," skriver Thomas Petersen bl.a. i sin anmeldelse på historie-online.dk.

 

The World Community is facing serious challenges, and the United Nations is more important than ever.

As keen internationalists, Mogens and I have always held the UN in high regard, and thus looked forward immensely  to Mogens' stint as President of the UN's 70th General Assembly. We are painfully aware of the organisations shortcomings. But we are also very much aware of its successes. You can't solve the world’s problems by isolating yourself or by interacting only with the people, with whom you agree.

This book is our account of the work as President and ‘First Lady’ respectively of the UN 70th General Assembly. And it is an introduction to the UN, its special action areas and points to the future and future challenges of international cooperation. BUY IT HERE

Mogens' og min fortælling om tiden i New York under Mogens' formandsskab for den 70. generalforsamling i FN, 2015-2016. Om arbejdet og hverdagen som hhv formand og førstedame. Også en introduktion til organisationen og verdenssamfundets fremtidige udfordringer verdenssamfundet - ikke mindst set i lyset af de seneste års terrorhandlinger, miljøudfordringer, klimaforandringer og chokerende valgresultater. Et enestående og dugfriskt indblik i FN's vigtige arbejde og kamp for menneskerettigheder, miljø og verdensfred.

BESTIL BOGEN HER

Mongoliet - stemmer fra steppen; Frydenlund, 2015

Denne bog er jeg stolt af! Mongoliet er blandt mine absolutte yndlingslande og tilmed en af de største demokratiske successer i den tidligere­ sovjetsfære. I år fejrer mongolerne 25-året for det fredelige opgør med sovjetkommunismen. I Vesten er det prægtige land overset. Bogen her er introduktion til steppelandet, som er 36 gange større end Danmark og en befolkning på godt halvdelen. Jeg har talt med nomader, bønder, politikere, byboer, rige og fattige, unge og gamle om deres syn på tilværelsen og demokratiet - og forholdet til de vældige naboer, Kina og Rusland. Fotograf Søren Zeuth har taget de smukke fotos, der viser Mongoliets skønhed og mangfoldighed. Her den fornemme lektørudtalelse. Køb bogen her.

Dagbog fra Beijing - 25 år senere; hvor gik kineserne hen? Gyldendal, juni 2014

Vi husker alle manden foran kolonnen af kinesiske kampvogne på Den himmelske Freds Plads i Beijing for 25 år siden. Hvad blev der af ham? Hvad blev der af demonstranterne? Hvad blev der af deres krav? Jeg dækkede de dramatiske uger for TV-Avisen i 1989, da Kina for en kort stund syntes at have kurs mod medindflydelse, åbenhed, pressefrihed. Kort efter udkom min ´Dagbog fra Beijing,' som nu udgives på ny sammen med en lang række nye tekster, der fortæller, hvad der skete i årene der fulgte.

Grafiker Nina Juhlin står for bogens smukke udforming.

Bestil bogen her. Lektørudtalelsen. Anmeldelser: J-P's, Kristeligt Dagblads,      historie-online.dk's, BOGVÆGTENs

vis bogforside

Kina - fra kejserdømme til kapitalisme; 2. udg. Frydenlund, januar 2014.

Kina er verdens nye supermagt og uomgængelig i snart sagt alle sammenhænge. Bogen giver et overblik over landets brogede og tumultariske historie i det 20. og 21. århundrede. Bogen er rettet til ungdomsuddannelserne og gennemgår kejserdømmets fald, demokratisk styre, nationalistisk diktatur, borgerkrig, krig mod Japan, den kommunistiske magtovertagelse i 1949, der efter årtiers benhårdt diktatur de seneste årtier har tilladt en større grad af ytringsfrihed, kapitalisme og privat ejendomsret – dog stadig under Kommunistpartiets kontrol. Også utidens udfordringer som forurening og miljøbelastning, befolkningstilvæksten, forsyningssikkerhed, forholdet til Vesten, Taiwan og Afrika, ytringsfrihed og censur og meget mere er med. Bogen er fuldkommen ajourført  frem til 2013. Mere her. Bestil bogen her.

Kina - den enøjede magtkyklop: Anmeldelse i Historielærerforeningens blad Noter - læs s. 9

 

 

Burma - Myanmar - fortællinger fra et land i forandring (m. Mogens Lykketoft), People's Press, oktober 2012.

I Myanmar råder euforien over voksende åbenhed og medindflydelse. 50 års selvisolation, armod og politisk undertrykkelse med generaler i spidsen er afblæst. Efter års husarrest spiller demokratiforkæmperen Aung San Suu Kyi omsider en aktiv rolle i politik. Aviserne skriver om retssikkerhed, menneskerettigheder, sult og fattigdom, hvilket alt sammen var tabu før. Mette Holm og Mogens Lykketoft har besøgt landet sammen og hver for sig gennem årtier. De har talt med menigmand, med repræsentanter for regimet og med demokratiforkæmpere & tegner et portræt af et land, hvor befolkningen nu møder tilværelsen med hævet blik og rank ryg, hvor den før krøb sammen i frygt. Mere her.

Interview med os begge her om bogen i P1 Morgen. Mogens Lykketoft fortæller om bogen til Vincent Hendricks i Faglitteratur på P1 her. Læs Lektørudtalelsen.

Kakerlakker på tandbørsten - anmeldelse af udviklingsminister Christian Friis Bach. Se også her en fin anmeldelse - i Udvikling. Og ditto i Kristeligt Dagblad.

Anmeldelse i Historielærerforeningens blad, Noter. Læs s. 38

 

 

Asien & menneskerettigheder - en vejviser; DUPS & IMR, 2010. Tværsnit af menneskerets- og demokratisituationen i 14 lande og territorier i Asien: Bangladesh, Bhutan, Burma, Cambodja, Indien, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Singapore, Taiwan, Thailand & Vietnam. Bogen indledes med et rids af hhv. menneskerettighedernes og demokratiets historie. Hvert landeafsnit har desuden fokus på et særligt områdes regolnale status: dødsstraf, HIV/Aids, hvad er en stat?, journalisters arbejdsvilkår, kastesystemer, korporlig afstraffelse, nationale menneskeretsinsitutioner, migrantarbejdere, tortur - & bruttonational lykke. Se lektørudtalelsen. Interview om bogen i Kristeligt Dagblad her. Bogen kan købes i boghandler eller bestilles her

 

Kina drager, (m. Mogens Lykketoft), Gyldendal 2006.

Denne bog har jeg skrevet med min mand. Det var spændende, fordi vi deler en dyb interesse for Kina, og fordi vore indfaldsvinkler er så forskellige. Mogens har på sine rejser haft lejlighed til at tale uformelt med højtstående ledere, mens jeg har rejst vidt omkring og mødtes med menige kinesere og oplevet deres kamp for at forstå de enorme forandringer i deres land – og for at tilpasse sig dem og måske ligefrem udnytte dem. I bogen fokuserer vi først og fremmest på tiden efter 1978, men hele Kinas ubrudte historie er vigtig for at forstå, hvad der foregår i dag; og for at vi kan forholde os til Kina nu og i fremtiden. Læs et kapitel her. Se eller bestil bogen her. 

Anmeldelser:  Politiken, Berlingske, lektørudtalelse

 

Kina - kapitalisme med særlige kinesiske kendetegn, (m. Mogens Lykketoft), Gyldendal 2008.

Ny, opdateret  udgave af Kina drager (se nedenfor) med et ekstra kapitel om De Olympiske Lege i Beijing til august og meget af, hvad dét indebærer internationalt, nationalt og helt lokalt i den kinesiske hovedstad. Kan Kina skille sport & politik ad? Hvad betyder det for menneskerettighedernes forsigtige fremskridt i Kina? Se eller bestil bogen her.

 

   

 
 

La Chine - chemin faisant, Esprit Ouvert, 2008. Fransk udgave af Kina-bogen, som jeg har skrevet med Mogens Lykketoft. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, est en plein essor économique, ayant des hautes visées pour le devenir l'une des nations les plus puissantes du globe dans les vingt ans à venir. Jamais pauvreté ne fut éliminée aussi rapidement pour se voir remplacée par un capitalisme d'une telle sauvagerie, Mais cette croissance a un prix : des conséquences catastrofique pour le milieu natural, une corruption scandaleuse et destructive, un peuple tenu dans l'ignorance par la censure. Esprit Ouvert

 

Indblik i mit Liv 

Et fotoprojekt med 43 københavnere, der har fotograferet bundne motiver fra deres hverdag med éngangskamera. Deltagerne afspejlede københavnerne i baggrund. Susanne Mathiesen og jeg udvalgte  fotos til en  stor udstilling på Københavns Rådhus i december 2007 samt til det tilhørende katalog, som kan ses her.

 

Openness and Access to Information - Your key to public affairs, DIHR, 2008

En lettilgængelig & grundig indføring (på engelsk) i vigtigheden af retten til oplysning & hvorfor åbenhed i forvaltningen er grundlæggende for demokratiet. Bogen er en  bearbejdning af Institut for Menneskerettigheders & Kommunernes Lands-forenings fælles undervisningsmateriale om emnet til brug i udviklingslande. Bogen er gratis og kan downloades her.

 

Vietnam – et land i Asien, Klematis, 2004

Denne bog er skrevet til børn og unge, og det var en fornøjelse at skrive den, fordi jeg ikke tidligere havde skrevet til den målgruppe. Den er fuld af billeder fra det smukke land med de mange smukke mennesker. Bestil bogen her.  Lektørudtalelse.

 

Mekongfloden – Vandenes Moder, Danida, 2001(udgivet på engelsk af Mekong River Commission i 2003). Mekong-floden går gennem ”mine” lande, Kina, Burma, Thailand, Laos, Cambodia og Vietnam – lande, som jeg sætter stor pris på, kender godt og har rejst vidt omkring i. 70 millioner mennesker langs Mekong er fuldstændige afhængige af deres flod. Nogle lever fortsat, som de gjorde i middelalderen, andre driver industrialiseret fiskebrug. Alle tilbeder de deres flod, ligesom de kender og respekterer dens luner. Bogen blev til efter rejser med mange forskellige fartøjer mange forskellige steder på floden. Bogen er gratis og kan ses eller hentes her eller bestilles her.

 

KINA fra Kejserdømme til Kapitalisme, Frydenlund, 2001.

Historiebog til gymnasiet og HF. Det var spændende at tage livtag med hele Kina i ét langt forløb. Og altid interessant at prøve at gøre stoffet, som jeg selv er så optaget af, levende & forhåbentlig interessant for andre. Mere her. Bestil bogen her. Anmeldelser

 

Vietnam – en økonomisk og politisk oversigt, Danida, 1997.

Trods kommunistisk ét-partistyre er Vietnam dét land i Asien, hvor regeringen har størst respekt for borgerne. Bogen blev til efter mange rejser i hele Vietnam og beretter om vietnamesernes energiske bestræbelser på udvikling og fornyelse i lyset af deres ældre såvel som nyere krigshærgede historie. Bogen er gratis, men desværre "udsolgt" og ikke genoptrykt. Den kan hentes/ses her.

Dagbog fra Beijing, G.E.C. Gad, 1989

Dagbog fra de bevægede uger i foråret 1989, da studerende i Beijing rejste sig i den hidtil største udfordring af Kinas kommunistiske regering med krav om medbestemmelse. Jeg dækkede demonstrationerne for TV-Avisen; der var så meget mere at berette – af aktuelle ting såvel som det historiske perspektiv, at jeg skrev denne bog efter min hjemkomst. Bogen er desværre ikke længere i handelen, men findes somme tider antikvarisk.

Derudover har jeg bidraget til en lang række bøger, særudgaver mm. Blandt dem:

Livet i Kinas kæmpebyer (her i engelsk oversættelse), Historika 2016. Kan købes her

 A New Dynasty - Created in China, ARoS 2015. Kan købes her

Yue Minjun,  ARoS, 2011

Breve fra Østblokken, Thaning og Appel, 1990

Etik i Dansk Erhvervsliv, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub, 1997

Vietnam – i historiens skygge, Frydenlunds Forlag, 1999

Tibetanske Hjerter, Aschehoug, 2002

Kogebøger har jeg aldrig skrevet; det er min søster, Hanne Holm, der gør det. Mange glimrende kogebøger. Se dem her

 Jeg hverken sporer eller gemmer oplysninger om besøgende på dette websted!

Powered by Drupal - Design by Anders Dybdal